Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında ki kanuna dayanarak eski şirket ortağına haciz takibi yapılması ve konunun iptal istemi ile dava açılması süreci hakkında Anayasa Mahkemesi kararını içerir. Görüntülemek için tıklayınız.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.