BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARI DEĞİŞMİŞTİR

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/7149
Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2014 tarihli ve 83 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;
a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk lirası
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü
Bakanlar Kurulu Kararı ; 01 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 01/02/2015 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan,
 Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.
 Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.
 Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki
yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.
Yukarıdaki hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;
 Finansal tablolar açısından 2013 ve 2014 finansal tabloları,
 Çalışan sayısı bakımından ise 2013 ve 2014 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı
dikkate alınacaktır.

İlgili bakalar kurulu kararı için tıklayınız.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.