BASİT USUL MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ YAYINLANDI

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

2014 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan Rehberde;

• Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,

• Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,

• Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,

• Basit usulde ticari kazancın tespiti,

• Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,

• Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi

hususlarına yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.