OCAK 2015 DÖNEMİNE AİT DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Tarih 23/02/2015
Sayı DV-21/2015-1/ Beyanname süresinin uzatılması
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Damga Vergisi Sirküleri/21

Konusu : Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması

Tarihi : 23/2/2015

Sayısı : DV-21/2015-1/ Beyanname süresinin uzatılması

1. Giriş

Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

E-Beyanname sisteminden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.